Rekvizīti

Organizācijas nosaukums Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
Reģistrācijas numurs 40008088258
Reģistrācijas datums 2005.gada 9.februārī
Juridiskā adrese Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602
Banka Swedbank
Bankas kods HABALV22
Bankas konts LV91HABA0551008968745
Valdes locekļi Ivars Eglājs, Valdes priekšsēdētājs
Igors Udodovs, Valdes loceklis
Salvis Roga, Valdes loceklis

NB! Sagatavojot līgumus un dažādus maksājumu dokumentus, bankas rekvizīti var mainīties, tāpēc aicinām vienmēr sazināties ar VATP pārstāvjiem.