Telpu noma

Nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" (VATP) aktivitātes balstās uz kvalitatīvu ražošanas un biroja ēku, inženierkomunikāciju un ceļu projektēšanu un būvniecību. Ikdienas komunālo un komunikāciju pakalpojumu nodrošināšana ir VATP darbības neatņemama sastāvdaļa.

VATP piedāvā biroja telpas divās atrašanās vietās: 

 • Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils (Tehnoloģiju parks)
 • Inženieru iela 101, Ventspils (Biznesa inkubators)

Tehnoloģiju parkā ir pieejama infrastruktūra, kas nepieciešama augsto tehnoloģiju produktu un pakalpojumu ražošanai:

 • Biroja un ražošanas telpas
 • Attīstīta elektrības, ūdens un apkures piegādes sistēma ar ražošanai nepieciešamo jaudu
 • Vairāku neatkarīgu optisko kabeļu pieslēgumi, kas nodrošina ātras datu pārraides iespējas
 • Ērti piekļuves ceļi transportam un loģistikai
 • Programmatūras testēšanas laboratorija 
 • Tīrā telpa (Clean room)
 • Elekronikas testēšanas laboratorija

  
 

Biznesa inkubatorā ir pieejama infrastruktūra, kas nepieciešama uzņēmumu administrēšanai: 

 • Biroja telpas
 • Komunālie pakalpojumi
 • Biroja mēbeļu noma
 • Internets
 • Sekretariāta pakalpojumi (juridiskā adrese, pasta saņemšana)
 • Pieeja aprīkotai sanāksmju telpai
 • Pieeja biroja tehnikai (printeris, skeneris)

IKT nozares uzņēmumiem un iesācējuzņēmumiem pieejama Ventspils pilsētas domes subsīdija telpu nomai (telpu nomas maksa ar subsīdiju EUR 2,00 + PVN + komunālie un apsaimniekošanas pakalpojumi)


Lai uzzinātu vairāk informācijas par telpu nomas iespējām aicinām Jūs sazināties ar mums! 


Kontaktpersona: 

Andris Valerts

Finanšu un pakalpojumu daļas vadītājs

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils

tel: +371 29149170

E-pasts: andris [dot] valerts [at] vatp [dot] lv