Latviešu tautas dziesmās daudz stāstīts par latvieša darba tikumu un smagajām muižas klaušām. No tām dveš skumjas un grūtsirdība par grūto likteni, bet arī lepnums par savu zemi un tautu. Folklorā būs grūti atrast daudz pozitīvu vārdu par uzņēmējdarbību, sameklēt argumentus "biznesmeņa" pozitīvajam tēlam. Drīzāk otrādi - „andelmanis" ir attēlots nievājoši un izsmiets. Visdrīzāk šie tēli saistās ar citu tautību Latvijas iedzīvotājiem, nekādi ar patieso latvieša „darba rūķa" būtību. Strādīgā latvieša tēls sveša kunga tīrumā mums šķiet „īstenais".

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Ziemeļkurzemes (Ventspils) nodaļa š.g. 29.janvārī aicina ventspilniekus un citus interesentus apmeklēt semināru ciklā „Biznesa rīts”, kurā tiks pārrunāti jaunākie interneta vietnes Google risinājumi un to, kā 2015. gadā efektīvāk izmantot sociālos medijus. 

2014. gada nogalē ar Ventspils pilsētas domes lēmumu tika apstiprināta Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns 2014.-2020. gadam. Stratēģijas izstrādē tika iesaistītas Ventspils IKT nozares attīstībā ieinteresētās Latvijas augstskolas, pašvaldības un IKT atbalsta institūcijas Ventspilī, kā arī vairāk nekā divdesmit vietējie un starptautiskie IKT uzņēmumi, t.sk. TestDevLab, DPA, Microsoft, IBM, u.c.

Aktuāli

IKT nozares attīstība noteikta kā Ventspils pilsētas prioritāte

2014. gada nogalē ar Ventspils pilsētas domes lēmumu tika apstiprināta Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns 2014.-2020. gadam. Stratēģijas izstrādē tika iesaistītas Ventspils IKT nozares attīstībā ieinteresētās Latvijas augstskolas, pašvaldības un IKT atbalsta institūcijas Ventspilī, kā arī vairāk nekā divdesmit vietējie un starptautiskie IKT uzņēmumi, t.sk. TestDevLab, DPA, Microsoft, IBM, u.c.