2016. gada 1. februārī Ventspils Augstskola saņēma Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pirmo Latvijā izdoto oficiālo izplatījuma radiosakaru tīkla lietošanas atļauju. Šī atļauja paredz, ka Ventspils Augstskola varēs sazināties ar satelītu Venta -1 noteiktās radio frekvencēs. Atļauja ir derīga no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam.

13.februārī plkst. 12:00 jaunie uzņēmēji un ideju autori ir aicināti apmeklēt semināru "Vai visi var būt uzņēmēji?”, kurā meklēsim atbildes uz jautājumiem – vai iespējams jau iepriekš paredzēt, kāds bizness sasniegs virsotnes un kāds nē? Kādas ir tipiskākās kļūdas uzņēmējdarbībā un kā tās novērst, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus.

Atlicis nedaudz vairāk par nedēļu līdz norisināsies „Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls” rīkotais ikmēneša Investīciju sesijas atlases posms, kur ikvienam biznesa projekta vadītājam tiek dota iespēja sevi prezentēt un pretendēt uz tikšanos ar biznesa eņģeļiem, kuri var palīdzēt realizēt Tavu biznesa ieceri.

Aktuāli

Ēku numerācija Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā


Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2014. gada 30. septembra rīkojumu Nr. 1806 un 22. oktobra rīkojumu Nr. 1965 laukumā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks esošajām 2 jaunbūvēm piešķirtas šādas adreses:

 - Elektronikas centra ēkai: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1A
 - Tehnoloģiju centra ēkai: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5