Atklājot jauno tūrisma sezonu Zinātnes un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes Democentrs” piedāvā visiem interesentiem jaunu un unikālu eksponātu – "Uzfilmē klimatu!"

No šodienas zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” apmeklētājiem ir iespēja apskatīt un izbaudīt jaunu eksponātu “Uzfilmē klimatu!”, kas papildina pagājušā gadā atklāto klimata pārmaiņām veltīto ekspozīciju.   

Nolūkā īstenot pārdomātus un infomācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk - IKT) nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus, sniedzot atbalstu IKT uzņēmumiem, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa otro kārtu.

Ventspils starp lielajām Latvijas pilsētām uzrāda otro augstāko rādītāju ārvalstu tiešo investīciju piesaistē uz 1 iedzīvotāju, būtiski pārsniedzot vidējo rādītāju valstī. 

Uz 2017. gada 1. janvāri kopējais ārvalstu tiešo investīciju apjoms Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā sastāda 189,5 milj. EUR. Līdz ar ārvalstu investīciju ieplūšanu Ventspilī ir izdevies atvērt arvien jaunas rūpnieciskās ražotnes un izveidot jaunas darba vietas.

Aktuāli

Jauns uzsaukums Eiropas Kosmosa aģentūras projektiem

Jau trešo reizi Latvijā notiek konkurss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem par iespēju piedalīties Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos kosmosa tehnoloģijās.

Trešais konkursa uzsaukums būs atvērts no 2017. gada 30. janvāra līdz 31. martam. Lai potenciālajiem projektu pieteicējiem detalizēti izskaidrotu pieteikšanās kārtību EKA projektos, 12. janvārī visi interesenti aicināti piedalīties seminārā.