ZAĻO UN VIEDO TEHNOLOĢIJU KLASTERIS, BIEDRĪBA

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris (turpmāk - ZVTK) ir atbalsts biznesa attīstībai, nodrošinot efektīvu sadarbības tīklu starp komersantiem, izglītības un pētniecības organizācijām un biznesa atbalsta organizācijām. ZVTK nodrošina atbalsta finansējumu  komersantu konkurētspējas celšanai, eksporta apjomu palielināšanai, kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai, pētniecībai, kā arī inovāciju un jaunu produktu veidošanai.

ZVTK aptver Latvijas ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus, vienlaicīgi arī ir viedās specializācijas prioritārās nozares – mašīnbūvi un aparātbūvi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvu būvniecību, efektīvu ražošanu un videi draudzīgus izejmateriālus. 

ZVTK atbalsta šādus pasākumus:

Eksporta veicināšanu

  • Finansējums pakalpojumiem zaļo un viedo tehnoloģiju uzņēmumiem. Atbalsts eksporta un starptautiskās sadarbības veicināšanai, pētniecībai, praktiskās pieredzes apmaiņai, kvalifikācijas celšanai u.c. 

 ES projektu pieteikumi

  • Projektu pieteikumu sagatavošana dažādām finansiālā atbalsta programmām un projektu ieviešana profesionālu speciālistu vadībā.

Ārvalstu vizītes

  • Pieredzes apmaiņas vizītes, ārvalstu vizītes, potenciālo partneru tikšanās, kompetences paaugstināšana, tirgus izpētes, mārketinga materiālu sagatavošana u.c.

Tirzniecības misijas

  • Klastera biedri var izmantot pieejamo finansiālo atbalstu līdz 80% no attiecināmajām izmaksām LIAA programmas “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros. 

ZVTK sniedz pakalpojumus ne tikai biedru uzņēmumiem, bet piedāvā nepieciešamo atbalstu biznesa veicināšanai arī citiem komersantiem un organizācijām. ZVTK uz doto brīdi apvieno 35 biedrus un dalībniekus t.sk. SIA “Kurzemes granulas”, SIA “TestDevLab”, SIA “Mērniecības Datu Centrs”, SIA “Liepājas Papīrs”, SIA “Arbo Windows”, SIA “Bucher Municipal”, Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskā Universitāte.

 

Saskaņā ar 2017.gada 30.janvārī noslēgto vienošanos ar nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" ZVTK nodrošina Latvijas Kosmosa tehnoloģiju klastera darbības turpināšanu un  koordinatora funkciju pildīšanu, nodrošinot nozares projektu iniciēšanu un īstenošanu nacionālā mērogā.  

Papildu informācijai: 

Linda Roga

Projekta koordinatore

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris 

Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks 1, Ventspils

M. + 371 26032981

linda [at] greentechlatvia [dot] eu

Mājaslapa: www.greentechlatvia.eu/lv