ZAĻO UN VEIDO TEHNOLOĢIJU KLASTERIS, BIEDRĪBA

Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) noslēdzis Vienošanos ar Biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” (ZVTK) par Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera (turpmāk - Klasteris) darbības turpināšanu. Vienošanās noslēgta balstoties uz VATP noslēgto līgumu ar valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu nozares klastera attīstība 2012-2015“ īstenošanu Nr.L-KAP-12-0006.

Klasteris ir atbalsts biznesa attīstībai, nodrošinot efektīvu sadarbības tīklu komersantu, izglītības un pētniecības organizāciju un biznesa atbalsta organizāciju starpā. Atbalsta finansējums pieejams komersantu konkurētspējas celšanai, eksporta apjomu palielināšanai, kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai, pētniecībai, kā arī inovāciju un jaunu produktu veidošanai.

Klasteris ietver Latvijai ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus: mašīnbūve un aparātbūve, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvas būves un efektīva ražošana un videi draudzīgi izejmateriāli.

ZVTK š.g. 30.janvārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu  EUR  414` 144,- apmērā projekta “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” īstenošanai uz četriem gadiem.

Klasteris uz doto brīdi apvieno 35 biedrus un dalībniekus tādus kā SIA “Kurzemes granulas”, SIA “TestDevLab”, SIA “Mērniecības Datu Centrs”, SIA “Liepājas Papīrs”, SIA “Arbo Windows”, SIA “Bucher Municipal”, Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskā Universitāte un citi.

 

Papildu informācijai: 

Linda Roga

Projekta koordinatore

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris 

Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks 1, Ventspils

M. + 371 26032981

linda [at] greentechlatvia [dot] eu