Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs"

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs (VSRC) kā Latvijas Zinātņu Akadēmijas struktūrvienība tika dibināts 1994.g. 22.jūlijā, kad tika izveidota valsts komisija un no Krievijas armijas pārņemts karaspēka daļas nekustamais īpašums objekts "Zvaigznīte". Divus gadus vēlāk VSRC tika reorganizēts par valsts zinātnisku bezpeļņas organizāciju - sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 2004.g. 16.decembrī VSRC tika iekļauts Ventspils Augstskolas (VeA) sastāvā kā zinātnisks institūts, bet 2005.g. 25.novembrī VSRC kā VeA struktūrvienība tika reģistrēts LR Zinātnisko institūciju reģistrā.

2010. gada 1. martā VSRC tika pievienots Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centram, un zinātniskā institūta jaunais nosaukums ir „Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”” (VeA IZI VSRC).

Viena no institūta priekšrocībām ir biznesa un lietišķo zinātņu integrācija – gan izmantojot un pārbaudot praksē augstskolā gūtās zināšanas (centra darbinieku vidū ir augstskolas studenti un absolventi), gan veicot fundamentālos pētījumus ekonomikas, finanšu un biznesa procesu modelēšanas virzienos.

Inženierzinātņu institūta uzdevums ir nodrošināt uzņēmumus ar augsta līmeņa lietišķās zinātnes pakalpojumiem, veicināt elektronikas un elektrotehnikas nozaru zinātniski tehniskā potenciāla attīstību reģionā, kā arī veikt dabisku un mākslīgu kosmisku radio avotu novērojumus, lai uzkrātu datus fundamentālām un praktiskām radioastronomijas, astrofizikas, kosmoloģijas, ģeofizikas, ģeodinamikas, ģeodēzijas, koordinātu-laika dienesta un citām izpētes programmām.

Inženierzinātņu institūtā ir četras nodaļas:

  • Inženierelektronikas nodaļa
  • Augstas veiktspējas skaitļošanas nodaļa
  • Astronomijas un astrofizikas nodaļa
  • Kosmisko tehnoloģiju nodaļa


Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts piedāvā arī ekskursijas pa Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru.


Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" kontaktinformācija:


Adrese Ventspilī: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
Tārunis Ventspilī: +371 63628303
Fakss Ventspilī: +371 63629660
Adrese Irbenē: Irbene, Ances pagasts, Ventspils novads
Tārunis: +371 63600347 (sargs)
Informācija par ekskursijām: +371 29230818, e-pasts: infovirac [at] venta [dot] lv
Mājas lapa: http://virac.eu/