Ventspils Augstskola

1997.gadā dibinātā Ventspils Augstskola ir viens no stūrakmeņiem cilvēku resursu pilnveidošanā pilsētā. Tā nodrošina kvalitatīvu augstāko izglītību uzņēmējdarbības pārvaldībā ar specializāciju grāmatvedībā, finansēs, loģistikā un tirgvedībā, kā arī informācijas tehnoloģiju, elektronikas un tulkošanas studijās.

Ventspils Augstskolas darbību finansiāli atbalsta Ventspils pašvaldība, lielākie uzņēmumi un Latvijas valsts. Augstskolas studentu skaits ir aptuveni 900, no tiem ¾ Ventspilī ir ieradušies no citām pilsētām.

Ventspils Augstskolas mājas lapa: www.venta.lv


Ventspils Augstskolas studiju programmas

Informācijas tehnoloģiju fakultātē:

 • Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”
 • Bakalaura studiju programma „Elektronika”
 • Dabas zinātņu maģistra studiju programmu datorzinātnēs (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Elektronika”

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Biznesa vadība”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadībzinātne” (angļu valodā)
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”
 • Doktorantūras studijas - Biznesa vadībā

Tulkošanas studiju fakultātē:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana angļu – latviešu – krievu vai vācu valodā”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana vācu – latviešu – krievu vai angļu valodā”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”
 • Profesionālā maģistra studiju programma "Juridisko tekstu tulkošana"
 • Starpaugstskolu doktora studiju programma „Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”


Tālākizglītība

Ventspils Augstskolā īpaša uzmanība veltīta tālākizglītībai, izveidojot Mūžizglītības nodaļu. Tālākās izglītības institūtā ir iespēja apgūt studiju kursus dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, ko lasa savas nozares atzīti eksperti. Ikviens interesents var apmeklēt, piemēram, svešvalodu (angļu, vācu, spāņu, franču, norvēģu, japāņu u.c.), latviešu valodas, datorzinātņu, kā arī interešu izglītības kursus.

Vairāk informācijas par tālākizglītības iespējām Ventspils Augstskolā atradīsiet šeit!


Ventspils Augstskolas kontaktinfomācija:


Inženieru 101a, LV-3601, Ventspils, Latvija
Tālrunis: +371 63629657
Fakss: +371 63629660
E-pasts: venta [at] venta [dot] lv
www.venta.lv