VATP piedāvātie konsultāciju pakalpojumi

Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” piedāvā plašu pakalpojumu klāstu Latvijas un Eiropas uzņēmumiem, kas ļauj nodrošināt uzņēmuma straujāku un veiksmīgāku attīstību. Viens no piedāvātajiem pakalpojuma veidiem ir biznesa konsultācijas dažādos ar uzņēmuma attīstību un papildu finansējuma piesaisti saistītos jautājumos. Ar piedāvātajiem konsultāciju pakalpojumiem iespējams iepazīties zemāk.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka komandu veido speciālisti ar ilggadēju pieredzi un kompetenci tādās jomās kā biznesa vadība, finanšu un dažādu atbalsta instrumentu piesaiste, sabiedriskās attiecības, mārketings, loģistika utt.


KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI:

1. Biznesa vadības konsultācijas biznesa plāna sagatavošana, grāmatvedība, atbalsta instrumenti, juridiskie pakalpojumi

2. Publiskā finansējuma piesaistīšana – ES finansējums, Es projekti, granti, sēklas kapitāls un citi finanšu instrumenti

3. Privātā finansējums piesaiste - riska kapitāla fondi, sadarbība ar investoriem

4. Vietējā un starptautiskā mārketinga pakalpojumi:

  • Uzņēmēju kontaktbiržu organizēšana
  • Konsultācijas par dalību programmā „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kā arī pieteikumu sagatavošana finansējuma saņemšanai
  • Pieredzes braucienu organizēšana (ASV, Eiropa)
  • Eksporta veicināšana

5. Personāla atlases pakalpojumi – ietver gan darba sludinājuma sagatavošanu, izplatīšanu, kā arī darbinieku atlasi (intervijas klātienē, telefonintervijas, testi u.c.)

6. Tehnoloģiju / tehnoloģiskās konsultācijas, kā arī jaunu tehnoloģiju un inovatīvu produktu attīstīšana - prototipēšana, konstruēšana, sertificēšana, testēšana, patentēšana

7. Uzņēmumu IT sistēmu ieviešana

8. Uzņēmēju apmācības – specializējamies dažādu tematisko semināru organizēšanā, kas vērsti uz uzņēmēju izglītošanu, kontaktu veidošanu, kā arī profesionālo prasmju attīstīšanu

9. Citi pakalpojumi – mentorings, ekspertu un augsta līmeņa vadītāju atbalsts un zināšanu bagātināšanas pasākumi u.c

 


MŪSU KLIENTI:


                     
        

           
   
           
     

 

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar VATP speciālistiem!