Ventspils Augsto tehnoloģiju parks dalīsies pieredzē ar partneriem no Zviedrijas, Somijas, Polijas un Baltkrievijas

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks dalīsies pieredzē ar partneriem no Zviedrijas, Somijas, Polijas un Baltkrievijas

18. un 19. oktobrī projekta IRIS ietvaros Ventspilī viesosies projekta partneri no Dalarnas Zinātnes parka (Zviedrija), Turku Zinātnes parka (Somija), Žešovas Attīstības aģentūras (Polija), Zviedrijas Inkubatoru & Zinātnes parka un Baltkrievijas Nacionālās Tehniskās universitātes Zinātnes un Tehnoloģiju parka. Vizītes mērķis ir iepazīties ar biznesa atbalsta ekosistēmu pilsētā un, īpaši, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka un Ventspils Biznesa atbalsta centra lomu tās veidošanā un turpmākā attīstībā. 

Projekta partneri pirmajā dienā tiks iepazīstināti ar biznesa atbalsta ekosistēmu pilsētā gan viesojoties vairākos uzņēmumos Ventspilī, gan Biznesa atbalsta centra telpās tiekoties ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, Ventspils pilsētas domes, Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils Augstskolas un LIAA Ventspils Biznesa inkubatora pārstāvjiem.

Otrajā dienā projekta partneri sniegs savu izvērtējumu par līdzšinējo Ventspils Augsto tehnoloģiju parka sniegumu biznesa atbalsta vides veidošanā pilsētā, kā arī izvirzīs rekomendācijas par turpmākajiem iespējamajiem darbības attīstības virzieniem.

Projekts IRIS tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot un veicināt biznesa atbalsta organizāciju kā nozīmīgas Baltijas jūras reģiona inovāciju infrastruktūras sastāvdaļas vadības un atbalsta kapacitāti, tā sniedzot ieguldījumu Baltijas jūras reģiona izaugsmē par dinamisku, inovatīvu un uz uzņēmējdarbību orientētu reģionu. Projektā iekļautas 14 organizācijas no visām Baltijas loka valstīm. Projekta īstenošana uzsākta 2017. gada oktobrī un turpināsies līdz pat 2020. gada septembrim. 


Informāciju sagatavoja:

Terēza Lepere
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 
Projektu speciāliste
Mob.: +371 22018690
E-pasts: tereza [dot] lepere [at] vatp [dot] lv