Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi

  Uzņēmumiem, kas pastāvīgi uzlabo ražošanas tehnoloģijas, radot jaunus produktus un pakalpojumus, nepieciešami atbilstoši speciālisti, kā arī pieeja pētniecības un testēšanas infrastruktūrai.

Tehnoloģiju parks kopā ar sadarbības partneriem sniedz atbalstu jaunu biznesa projektu ieviešanā, nodrošinot gan pieeju laboratorijām un pētniecības aprīkojumam, gan apmācības un augsti kvalificētu, profesionālu darbaspēku.

Tehnoloģiju parkā tiek piedāvāts komplekss atbalsts uzņemējdarbībai:

Atbalsta pakalpojumsApraksts
Pieeja modernām laboratorijām un pētniecības iestādēm Tehnoloģiju parka nomnieki var izmantot Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra un Inženierpētniecības centra laboratorijas un pētniecības pakalpojumus ar izdevīgiem nosacījumiem.
Tehnoloģiju parka telpās atrodas augstas kvalitātes testēšanas laboratorija ar lidojošā tausta ķēžu mērījumu, optiskās inspekcijas un rentgena iekārtām, kas paredzētas elektronikas produktu testēšanai.
Savukārt, matemātiskās modelēšanas, telekomunikāciju, kosmosa tehnoloģiju un citi pētniecības pakalpojumi pieejami Ventspils Augstskolā, ar ko Tehnoloģiju parkam izveidojusies cieša sadarbība.
Atbalsts sākotnējās komandas izveidē un personāla atlasē Tehnoloģiju parks sadarbībā ar vietējiem partneriem atbalsta augsti kvalificētas vadības komandas un tehniskā personāla piesaisti uzņēmumiem darbības uzsākšanai Ventspilī.
Apmācību programmas inženieriem un tehniskajiem darbiniekiem Sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti un Ventspils Profesionālo vidusskolu tiek gan radītas jaunas profesionālas, uz industriju orientētas studiju programmas, gan uzlabotas esošās, lai nodrošinātu maksimālu atbilstību nozares prasīgām. Tādējādi tiek veicināta kvalificēta darbaspēka kompetence un pastāvīgs skaita pieaugums Ventspilī.

Attīstības projekti un starptautiskais mārketings

Tehnoloģiju parka vadības komandai ir plaša pieredze valsts un ES finansētu infrastruktūras uzlabošanas un cilvēkresursu attīstības projektu plānošanā. Atbalsts ietver koncepcijas izstrādi, atbilstošu partneru piesaisti un tehniskā atbalsta nodrošināšanu projekta ieviešanā. Tehnoloģiju parks kā viens no starptautisku tīklu sadarbības partneriem var palīdzēt uzņēmumam iekļūt ārvalstu tirgos.

Sadarbība ar partneriem atbilstošā nozarē Līdzīgu uzņēmumu atrašanās noteiktā teritorijā veicina tehnoloģiju parka nomnieku savstarpējo sadarbību. Uzņēmumi plāno un ievieš kopīgus projektus, kas ļauj veikt biznesa aktivitātes un sasniegt rezultātus ar lielāku efektivitāti.