Tiks veicināta elektrotehnikas un elektronikas nozares attīstība Ventspilī

Tiks veicināta elektrotehnikas un elektronikas nozares attīstība Ventspilī

2016. gada 2. novembrī Ventspils pilsētas domē notika Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sēde par elektrotehnikas un elektronikas nozares attīstības jautājumiem.

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas un SIA “HansaMatrix Ventspils” valdes loceklis Ilmārs Osmanis sniedza informāciju par elektrotehnikas un elektronikas nozares attīstību Latvijā un pasaulē. I. Osmanis norādīja arī valsts pārvaldē veicamās aktivitātes Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozares uzņēmumu darbības veicināšanai, uzsverot darāmo izglītības sektorā inženieru izglītības uzlabošanā, piemēram, masīva interešu izglītības programma pamatskolās un vidusskolās, obligāts fizikas un/vai ķīmijas eksāmens vidusskolā, inženierijas bakalaura un maģistru programmu kvalitātes uzlabojums u.c.

I. Osmanis klātesošos iepazīstināja ar HansaMatrix grupas uzņēmumu attīstības izaicinājumiem un elektronikas nozares uzņēmējdarbības vidi Ventspils pilsētā. Tika apskatīts HansaMatrix augsto tehnoloģiju uzņēmumu grupas sasniegtais un tajā nodarbināto skaits, kas Ventspilī trīs gadu laikā ir dubultojies. I. Osmanis norādīja, ka nepieciešams aktīvs darbs talantīgāko audzēkņu atlasei studijām Ventspilī.

Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Māris Ēlerts sniedza ziņojumu par elektronikas studiju programmu attīstību. Tika ziņots par esošajām studiju programmām, to vēsturisko un aktuālo studējošo skaitu. Pēdējos gados elektronikas studiju bakalaura programmā samazinās reflektantu skaits, īpaši no Ventspils pilsētas. Komisijas locekļi tika iepazīstināti arī ar studējošo, absolventu un absolventu darba devēju aptaujas rezultātiem, kas apliecina absolventu augsto sagatavotību darba videi uzņēmumā. Diskusijas laikā tika aktualizēts jautājums par studentu sociālo nodrošinātību un ieteikts Ventspils Augstskolai sagatavot “sociālās” stipendijas priekšlikumu sadarbībā ar uzņēmējiem un/vai pašvaldību, lai nepieļautu, ka perspektīvi studenti pārtrauc studijas materiālo apstākļu dēļ.

Komisija kopīgi ar partneriem nolēma uzsākt vai turpināt darbus vairākos virzienos:

  1. Uzdot pašvaldības iestādei “Izglītības pārvalde” veikt izvērtējumu par zinātnes pulciņu apmācību tematu un aprīkojuma aktualitāti;
  2. Aicināt Ventspils brīvostas pārvaldi turpināt ražošanas ēku celtniecības programmu;
  3. Aicināt Ventspils Augstskolu izteikt priekšlikumu par augstskolas inkubatora jeb akselerators izveidi, kas dotu iespēju studentu komandām nodarboties ar elektronikas iekārtu ideju prototipu izgatavošanu un attīstību;
  4. Ventspils Brīvostas pārvaldei turpināt veikt individuālas sarunas ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozares komersantiem, tai skaitā start-up uzņēmumiem, par uzņēmējdarbības izveidošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Komisijas sēdes ierakstu, kā arī bildes no pasākuma iespējams aplūkot šeit

Avots: Ventspils.lv, sagatavoja Ventspils Ekonomikas nodaļa.