Infrastruktūra un telpu noma

TP aktivitātes balstās uz kvalitatīvu ražošanas un biroja ēku, inženierkomunikāciju un ceļu projektēšanu un būvniecību. Ikdienas komunālo un komunikāciju pakalpojumu nodrošināšana ir TP darbības neatņemama sastāvdaļa.

Tehnoloģiju parks uzņēmumiem, kā arī izglītības un pētniecības organizācijām piedāvā sekojošus sadarbības modeļus:

  • Esošo biroja un/vai ražošans telpu, kā arī zemes gabalu noma
  • Jaunu telpu projektēšana un būvniecība Tehnoloģiju parkā

Tehnoloģiju parkā ir pieejama infrastruktūra, kas nepieciešama augsto tehnoloģiju produktu un pakalpojumu ražošanai:

  • Attīstīta elektrības, ūdens un apkures piegādes sistēma ar ražošanai nepieciešamo jaudu
  • Vairāku neatkarīgu optisko kabeļu pieslēgumi, kas nodrošina ātras datu pārraides iespējas
  • Ērti piekļuves ceļi transportam un loģistikai
  • Programmatūras testēšanas laboratorija "Squalio"
  • Tīrā telpa (Clean room)
  • Elekronikas testēšanas laboratorija

Tehnoloģiju parks nodrošina nepieciešamo finansējumu un organizē projektēšanas un celtniecības darbus, tādējādi samazinot sākotnējo investīciju apjomu uzņēmumiem. Tehnoloģiju parks var piedāvāt gatavus tipveida tehniskos projektus, tādējādi samazinot projektēšanai un celtniecībai nepieciešamo laiku. Izstrādājot jaunu ēku tehniskos projektus, tiek nodrošināta to pilnīga atbilstība klientu specifiskajām vajadzībām.