Notiks konsultācijas potenciālajiem Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas Sadarbības valsts plāna projektu pieteicējiem

No š.g. 5. oktobra līdz 30. novembrim norisināsies Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) (angliski - Plan of European Cooperating state – PECS) otrais konkurss, kura ietvaros EKA plāno iegādāties  produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus no Latvijas piegādātājiem. Konkursā varēs piedalīties komersanti, zinātniskās institūcijas, augstskolas un citas juridiskas personas.

SIA „Aspired” sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru izstrādās interaktīvu ekspozīciju par kosmosu

Plašās iespējas, ko mūsdienās sniedz jaunās tehnoloģijas, ir pārsteidzošas, taču tikai retais aizdomājas, ka to starpā ir arī kosmosa tehnoloģijas, kas kļuvušas par ikkatra moderna sabiedrības locekļa ikdienu. Bez inovatīvām navigācijas sistēmām nav iedomājama vairs neviena mobilā ierīce; globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) aplikācijas atrodamas ikvienā viedtālrunī un planšetdatorā.

Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Projekta pilnais nosaukums:

Pētījums “Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas”

 

Zinātnes un tehnoloģiju muzeja „Kurzemes Democentrs” ēkas jaunbūve

Projekta mērķis: Paplašināt Zinātnes un tehnologīju muzeja „Kurzemes Democentrs” darbību, veicot zema energopatēriņa ēkas būvniecību, kā arī ieviešot un demonstrējot sabiedrībai atjaunojamo energoresersu izmantošanu un zema oglekļa dioksīda (CO2) un zema energopatēriņa risinājumus ilgtspējīgām ēkām.

Zaļā misija: klimats

Projekta mērķis: Projekta „Zaļā misija: klimats” mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt vismaz 30 463 Latvijas vidusskolēnu, 1600 dabaszinātņu pedagogu, 800 Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, 80 Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.

Ventasbalss.lv: No zaļas pļavas līdz augstajām tehnoloģijām


Ventspils Augsto tehnoloģiju parks ar Brīvostas pārvaldes līdzdalību tika dibināts pirms 10 gadiem. Šogad februārī tas atzīmē 10 gadu jubileju, un atskatoties redzams, ka noiets garš ceļš – no zaļas pļavas Pārventā ar pāris nojaucamiem rezervuāriem līdz interneta maršrutētāju ražošanai elektronikas fabrikā, mobilo telefonu aplikāciju programmēšanai, kā arī Ziemeļeiropā pirmā programmatūras kvalitātes kompetences centra atklāšanai.

 

Kurzemes TV sižets par VATP un IKT nozari Ventspilī

TV raidījumu cikla "Latvijas stāsti-Personības" ietvaros 31. janvārī skatītājiem bija iespējams kopā ar nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" (VATP) Valdes priekšsēdētāju Ivaru Eglāju doties virtuālā ekskursijā ciemos pie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares uzņēmumiem Ventspilī.

Kurzemes TV veidotajā sižetā iekļauti tādi uzņēmumi kā “Ventspils Elektronikas Fabrika”, “EUROLCDS”, "Aspired", "TestDevLab" u.c.

Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu nozares klastera attīstība 2012-2015

Projekta mērķis: līdz 2015.gadam sasniegt Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu nozares klastera uzstādītos stratēģiskos mērķus, t.sk. veicināt klastera sadarbības partneru kopīgās intereses, celt klastera konkurētspēju, palielināt eksporta apjomu, kā arī veicināt inovāciju un jaunu produktu veidošanos.

Satelīttehnoloģiju esošā un nākotnes potenciāla izmantošana Ziemeļu un Baltijas valstu reģionā

Projekta mērķis: radīt nepieciešamos apstākļus, lai realizētu Ziemeļu un Baltijas valstu reģiona (īpaši Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas) partneru esošo un nākotnes potenciālu ar mērķi ilgtermiņā līdzvērtīgi iesaistīties plaša mēroga aktuālās un plānotās Eiropas kosmosa programmās. NordicBaltSat misija ir veicināt sadarbību, lai nodoršinātu veiksmīgu valstu un uzņēmumu integrāciju Eiropas kosmosa industrijā.

Vienots IKT tīkls inovāciju atbalstam (ICT DCNet)

Projekta mērķis: izveidot un apvienot vienotā tīklā Ventspils, Rīgas un Tartu demonstrāciju centrus, tādējādi veicinot plašāku auditoriju pieeju dažādām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un risinājumiem, kā arī sinhronizēt studiju programmas "Mākslīgais intelekts" Rīgas Tehniskajā universitātē un Tartu Universitātē.

Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls (SIB Net)

Projekta mērķis: atbalsta sniegšana topošiem, jauniem, inovatīviem uzņēmumiem ar augstu attīstības potenciālu (perspektīvā tā dēvētās „gazeles”), nepieciešamo zināšanu un atbalsta nodrošināšana topošajiem uzņēmējiem, kas svarīga sākumposma starp ideju un tās realizāciju (tā dēvētā „nāves ieleja”) pārvarēšanai, kā arī sadarbības veicināšana starp akadēmisko sektoru un reģionos izvietotajiem biznesa inkubatoriem.