irir.lv: Kur meklēt nākamo Valdemāru vai hercogu Jēkabu?

Latviešu tautas dziesmās daudz stāstīts par latvieša darba tikumu un smagajām muižas klaušām. No tām dveš skumjas un grūtsirdība par grūto likteni, bet arī lepnums par savu zemi un tautu. Folklorā būs grūti atrast daudz pozitīvu vārdu par uzņēmējdarbību, sameklēt argumentus "biznesmeņa" pozitīvajam tēlam. Drīzāk otrādi - „andelmanis" ir attēlots nievājoši un izsmiets. Visdrīzāk šie tēli saistās ar citu tautību Latvijas iedzīvotājiem, nekādi ar patieso latvieša „darba rūķa" būtību. Strādīgā latvieša tēls sveša kunga tīrumā mums šķiet „īstenais".