Rīgas Reģiona biznesa attīstības inkubators, pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība „Rīgas Reģiona biznesa attīstības inkubators” izveidota 2009. gada 29. aprīlī ar mērķi veicināt jaunu mazo un vidējo komersantu veidošanos un attīstību Rīgas reģionā, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Rīgas Reģiona biznesa attīstības inkubators, lai radītu jaunus sekmīgus uzņēmumus, kas, atstājot inkubatoru, būtu finansiāli un ekonomiski patstāvīgi - sekmē jaunu komersantu attīstību, īpaši to, kas izstrādā produktus ar augstu pievienoto vērtību, augstajām tehnoloģijām un biznesa inovācijām, kā arī videi draudzīgus produktus un eko-inovācijas.

Sniegtie pakalpojumi:

 • Telpu noma un apsaimniekošana (aprīkota vai neaprīkota darba vieta (elektrība, gāze, ūdens, sētnieks, apsardze, atkritumu apsaimniekošana));
 • Komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese);
 • Sekretariāta pakalpojumi;
 • Biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas;
 • Pārdošanas un mārketinga konsultācijas (tirgus identificēšana);
 • Juridiskie pakalpojumi;
 • Grāmatvedības pakalpojumi;
 • Sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī (sadarbības tīklu veidošanas pakalpojumi);
 • Personāla atlases pakalpojumi;
 • Virtuālās inkubācijas pakalpojumi. 

Papildus sniedzamie pakalpojumi:

 • Konsultācijas ar jaunu produktu un tehnoloģisko procesu attīstību saistītos jautājumos;
 • Specializētie juridiskie pakalpojumi (eksporta - importa līgumi, intelektuālā īpašuma aizsardzība);
 • Prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana;
 • Noteiktu laboratorijas iekārtu izmantošana;
 • Kvalitātes vadības sistēmu izstrāde un ieviešana uzņēmumā;
 • Dažādi granti, sēklas kapitāls u.c;
 • Dizaina konsultācijas, korporatīvā identitāte, poligrāfija, reklāmas pakalpojumi;
 • Apmācības;
 • IT pakalpojumi;
 • Audita / revidenta pakalpojumi;
 • Industriālā dizaina pakalpojumi, jaunu produktu dizaina izstrāde, telpiskā modelēšana;
 • Starptautiskā mārketinga pakalpojumi;
 • Eksporta veicināšana.

Kontakti:
Brīvības iela 148-10, Rīga, LV-1012
Tālr.:  +371 67315457 
Fakss: 67315458