Pieejams finansējums MVU no Latvijas un Igaunijas

Pieejams finansējums MVU no Latvijas un Igaunijas

Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir iespēja pieteikties INTERREG Igaunijas-Latvijas 4.kārtas programmai “Kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošana programmas teritorijā”. Maksimālais granta apjoms vienam projektam ir 500 000 EUR.

Prasības un nosacījumi MVU:

-gada pārskati par 2016. un 2017. gadu ir iesniegti nacionālos reģistros;

-uz projekta pieteikšanas laiku ir savs funkcionējošs produkts vai pakalpojums;

-apgrozījumam 2017. gadā jābūt vismaz 50 000 EUR;


-pieprasītais atbalsts (ERAF) vienam partnerim nevar pārsniegt 50% no 2017. gada apgrozījuma.

Atbalstāmās aktivitātes: 

-kopīga produktu un pakalpojumu attīstīšana;

-aktivitātes, kas vērstas uz MVU sistemātisku un ilgtermiņa attīstību;

-kompetenču paaugstināšana mārketinga un tirdzniecības jomā, ieskaitot e-komercijā;

-sadarbības uzlabošana starp MVU, pētniecības un izglītības iestādēm un publiskā sektora iestādēm, atbalstot inovāciju procesus;

-mārketinga aktivitātes.

Programmas atbalstāmā teritorija:

Igaunija: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija), Lääne-Eesti (Rietumigaunija).

Latvija: Kurzeme, Pierīga, Rīga, Vidzeme.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 3. janvāris

ERAF finansējuma intensitāte:  85%

Pirms projekta veidlapas aizpildīšanas obligāti jākonsultējas ar programmas Kopīgo Sekretariātu par projekta ideju! Vairāk informācijas: www.estlat.eu