Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

1. Finansējuma saņēmējs: Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40008088258
Adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, Latvija, LV-3602
Tālruņa numurs: 63664934
Kontaktpersona: Finanšu un pakalpojumu daļas vadītāja Sandra Rožkalne, tālr. 63664934, e-pasts: sandra [dot] rozkalne [at] vatp [dot] lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Zinātnes un tehnoloģiju muzeja „Kurzemes Democentrs” ēkas būvniecība

3. Līguma veids: Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils, LV-3602
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/04/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena: 834963.95 EUR

6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 29/09/2014
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602, A ieeja, 2.stāvs

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"

9. Cita informācija: Iepirkuma priekšmeta apraksta pielikums Nr.10 - Tehniskais projekts un pielikums Nr.9 - Darbu apjomu tabulas elektroniskā formātā pieejamas pie Pasūtītāja adresē Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, A ieeja, 2.stāvs, Ventspils, LV-3602, Latvija darba dienās no 9:00 līdz 18:00 vai sūtot pieprasījumu uz Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi sandra [dot] rozkalne [at] vatp [dot] lv

10. Pievienotie dokumenti
Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmeta apraksta skaidrojumi 17.09.2014.
Iepirkuma priekšmeta apraksta skaidrojumi 22.09.2014.  (pielikums: EL-02)