Par Ventspili

Viens no galvenajiem Ventspils pilsētas izaugsmes mērķiem ir attīstīt ražotājdarbību, tāpēc Ventspils pilsētas dome un Ventspils brīvostas pārvalde atbalsta un veicina rūpniecības attīstību, un kopā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku aicina uzņēmējsabiedrības veidot savus uzņēmumus Ventspilī.

Ventspils pilsētas kopējā platība ir 5536,7 ha, no kuriem 2643,6 ha (47,7%) ir apbūve, bet pārējā teritorija ir ūdens (13,1%) un zaļā zona (24,9%). 1997.gada sākumā tika izveidota t.s. brīvā ekonomiskā zona (Ventspils brīvosta), kas aizņem 2451,39 ha jeb 44,28% Ventspils pilsētas teritorijas. Vairāk nekā 1000 ha no šīs platības joprojām ir pieejami rūpnieciskajai attīstībai.

Ventspils ir pastāvīga dzīvesvieta ap 43,3 tūkstošiem iedzīvotāju. Iedzīvotāju etniskais sastāvs ir tuvu tam, kāds tas ir valstī kopumā: 54% iedzīvotāju ir latvieši, 30% – krievi, 5% – baltkrievi, 5% – ukraiņi un 6% – citas tautības.

Pilsētu skārušas nozīmīgas izmaiņas: norit atjaunošanas darbi Ventspils vecpilsētā, rūpīgi tiek kopti pilsētas meži un parki, mainīts un atjaunots ielu segums. Pilsētas vides uzturēšanai kārtībā, kā arī Ventspils iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai pilsētas dome velta īpašu uzmanību.

Ventspilī strādā aptuveni 1000 uzņēmumi vai to pārstāvniecības. Uzņēmējdarbība Ventspilī rada vidēji 3,2% no visas valsts IKP, tāpēc pilsētu var uzskatīt par vienu no lielākajiem tautsaimniecības centriem Latvijā. Ventspils IKP uz vienu iedzīvotāju ir otrs augstākais valstī, un tas 1,7 reizes pārsniedz valsts vidējo līmeni.

Ventspils brīvostai ir speciālās ekonomiskās zonas statuss. Uzņēmumiem, kuri šeit uzsāk savu darbību, tiek piedāvāti vairāki uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi, tai skaitā līdz pat 80% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa maksai un uzņēmuma ienākuma nodokļa maksai, kā arī ievērojami atvieglojumi pievienotās vērtības nodokļa, akcīzes nodokļa un muitas nodevu maksai.

Video par Ventspili:

 

 

Ventspils Augstskola piedāvā studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora grādu iegūšanai, tādējādi sagatavojot augstas kvalitātes speciālistus tirgvedības, loģistikas, finanšu, grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju, elektronikas un tulkošanas nozarēs. Ventspilī darbojas arī Rīgas Tehniskās universitātes filiāle un Ventspils Profesionālā vidusskola.

Aizvien nozīmīgāku vietu pilsētas saimnieciskajā darbībā iegūst tūrisms, kā arī ražošana, kultūra, sports un izglītība. Ventspils izdevīgā atrašanās vieta, kas ļauj tai būt par starptautisko pārvadājumu centru, apvienojumā ar vietējās pašvaldības un augstskolu mērķtiecīgu darbību nodrošina pilsētai vislabākās nākotnes izredzes pārstrādes rūpniecības un ražošanas turpmākā attīstībā.