Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klasteris

Kosmosa tehnoloģiju klastera (KTK) galvenais uzdevums ir veicināt kosmosa un augsto tehnoloģiju industrijas uzņēmumu, pētniecības institūtu, augstskolu un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu šo organizāciju konkurētspēju un eksportspēju, veicnot Latvijas tautsaimniecības nozares attīstību.

Lai gan ar kosmosa tehnoloģijām bieži vien tiek domātas tikai nesējraķetes un satelīti, pastāv milzīga pasaules industrija, kas izmanto šo kosmiskās telpas ‘transportlīdzekļu’ sniegtos datus un sniedz mums ikdienišķus pakalpojumus. Šos tirgus var sadalīt aptuvenās trīs daļās:

  1. Ražošana – ietver gan raķešu sastāvdaļas, gan arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma ražošanu;
  2. Pakalpojumi – ietver satelītnavigācijas (piem., GPS) pakalpojumus, satelītkomunikācijas (piem., satelīttelevīzijas un telefona sakaru pakalpojumi, internets) un zemes novērošanas pakalpojumus (piem., zemes izmantošanas kontrole, laika prognoze u.tml.), kā arī
  3. Atkarīgās nozares – iepriekšējo trīs pakalpojuma nozaru turpmāks sīkāks pakalpojums (izklaides pasākumi un jūras braucieni; specifiski komunikāciju veidi; dabas katastrofu seku likvidācija, ūdens un gaisa tīrības mērījumi u.tml.)

KLASTERA SADARBĪBAS PARTNERU IEGUVUMI

Klasteris darbojas ar mērķi veicināt:
1) uzņēmumu un organizāciju individuālo mārketingu,
2) nozares un starpnozaru uzņēmumu sadarbību Klastera ietvaros un ārpus tā,
3) nacionālu un starptautisku partnerattiecību veidošanos Klastera Sadarbības partneriem.

KĀ KĻŪT PAR KLASTERA SADARBĪBAS PARTNERI

Lai kļūtu par Klastera sadarbības partneri, uzņēmuma/organizācijas darbībai ir jābūt saistītai ar kosmosa un augstajām tehnoloģijām. De minimis atbalstu piešķir projektu pieteikumiem, kurus iesniedz vismaz trīs Klastera Sadarbības partneri. Praktiski, lai kļūtu par Klastera Sadarbības partneri, ir jāparaksta Partnerības līgums (pieejams šeit).
Nav nepieciešamas iemaksas vai biedru naudas
!

 

Klastera projektā tiek ieviestas šādas aktivitātes:
1.1. Klastera un klasteru sadarbības partneru kopīgi īstenoto pasākumu koordinācija, paplašinot nozarē un sadarbības projektos iesaistīto partneru loku.”
1.3. Cilvēkresursu nodrošināšana nozares attīstībai.”
2.1. Atbalsts Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā.”
2.2. Dalība ES Ietvara programmā un citās publiskā sektora kosmosa nozares pasūtījumu programmās”.
2.3. Latvijas partneru iesaiste tarptautiskajās privātā sektora piegāžu ķēdēs.” 
3.1. Jaunu pielietojumu un pakalpojumu plānošana un izstrāde pozicionēšanas jomā.”
3.2. Jaunu pielietojumu un pakalpojumu plānošana un izstrāde globālās vides un drošības novērošanas (GMES -> COPERNICUS) jomā”.
3.3. Jaunu pielietojumu un pakalpojumu plānošana un izstrāde satelītu telekomunikāciju jomā”.
4.1. Kompetences attīstība stratēģiski nozīmīgās tehnoloģiju jomās, lai iekļautos Eiropas Kosmosa Aģentūras programmās”.
4.2. Kompetences attīstība citos perspektīvos un strauji augošos kosmosa nozares tehnoloģiju segmentos.”

Kosmosa tehnoloģiju klastera izveides vēture.

2008.gadā tika veikta priekšizpēte klastera izveidei, kā rezultātā 2009.gadā vairāki Latvijas uzņēmumi un pētniecības institūcijas vienojās par Latvijas Kosmosa tehnoloģiju klastera izveidi, parakstot sadarbības līgumus par dalību klastera aktivitātēs. Šobrīd klasterī darbojas ap 44 organizāciju. Kosmosa tehnoloģiju klastera iniciators ir Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

 Uzsākot Kosmosa tehnoloģiju klastera izveides inicatīvu, 2009.gadā, sadarbojoties ar toreiz vēl potenciālajiem klastera dalībniekiem, tika izstrādāta Kosmosa tehnoloģiju klastera stratēģija, rīcības plāns un organizatoriskais modelis. Minētais dokuments nosaka klastera mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus vidējā un ilgā termiņā, proti, nākamajiem pieciem un desmit gadiem.

Ļoti būtiska nozīme Kosmosa tehnoloģiju klastera ietvaros ir sadarbības un tīklošanās aktivitātēm ar mērķi izstrādāt un ieviest kopīgus jaunus produktus un projektus, kā arī veikt pētījumus. Tāpat svarīga ir klastera iesaiste nacionālās kosmosa politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī Latvijas valsts un Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības veicināšanā.

Uzziniet par Kosmosa tehnoloģiju klasteri vairāk:


Dokumenti (pdf formātā):

 

Kosmosa tehnoloģiju klastera kontakti:
Adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602
Tālrunis:  +371 63664934
E-pasts: info [at] vatp [dot] lv