Izglītība un zinātne Ventspilī

Ventspils pēc iedzīvotāju skaita ir sestā lielākā republikas pilsēta. Saskaņā ar statistikas datiem vairāk nekā 41 tūkstoši iedzīvotāju Ventspilī mācās vai strādā, tātad dzīvo pilsētā pastāvīgi.

Ventspilī ir deviņas vispārizglītojošās skolas un vakarskola. Aroda un profesionālo izglītību audzēkņi iegūst Ventspils Profesionālajā vidusskolā (Ventspils Tehnikums). Ventspilī ir arī vairākas augstākās izglītības iestādes, proti, Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Ventspils filiāle, Juridiskās koledžas Ventspils filiāle un Baltijas Starptautiskās akadēmijas Ventspils filiāle.

Ventspils Augstskolā, savukārt, darbojas Inženierzinātņu institūts "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs". Tāpat Ventspilī savu darbību uzsācis Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs".