Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) uzņēmumiem

Ventspils pilsēta ir vienmēr uzsvērusi savu atvērtību biznesam, nodrošinot labākos iespējamos apstākļus uzņēmumu attīstībai pilsētā. Ventspils reklāmas pamats ir reāli darbi uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodrošināšanā ikvienam investoram.

2013.gadā Ventspilī tika parakstīts memorands par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstību Ventspils pilsētā. Memoranda mērķis ir Ventspilī veidot labvēlīgu vidi IKT uzņēmumu attīstībai. Memoranda parakstīšana ir sākums jaunas un visaptverošas Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas mērķtiecīgai īstenošanai, kā rezultātā tiks sekmēta IKT nozares koncentrācijas palielināšanās Ventspilī un jaunu IKT uzņēmumu piesaiste pilsētai, IKT jomā izglītota kvalitatīva un industrijas prasībām atbilstoša darbaspēka pieejamība, kā arī kvalitatīvas un pārdomātas IKT infrastruktūras pieejamība pilsētā.

Attēlā: Ventspils galvenās priekšrocības IKT jomā


Līdz šim Ventspils mērķtiecīgi ir strādājusi pie visu uzņēmējdarbībai nepieciešamo faktoru pilnveides. Ventspils speciālā ekonomiskā zona pēc Financial Times domām ir 7.labākā pasaulē. Atrodoties Ventspilī, uzņēmumam ir iespējams izmantot visas priekšrocības (t.sk. nodokļu atvieglojumus), ko sniedz speciālās ekonomiskās zonas statuss.

Tāpat Ventspilī pieejami vairāki lieljaudas optisko kabeļu savienojumi ar starptautisko tīklu, kas IKT uzņēmumiem nodrošina lielisku datu pārraides ātrumu un neatkarīgu pieslēgumu pieejamību.

Attēlā: Savienojumi ar maģistrālajiem datu tīkliem: 10Gbps optiskie tīkli no Ventspils uz Rīgu un Stokholmu

Ventspils ir savienota ar starptautisko datu maģistrāli  Maskava-Stokholma-Frankfurte, pateicoties diviem neatkarīgiem optiskajiem datu tīkliem Baltijas jūrā:

  • BCF-1: īpašnieki Baltcom Fiber SIA un AB Stokab;
  • LV-SE 1: īpašnieki Tele2 un Lattelecom.

Attēlā: Optiskie datu tīkli Baltijas jūrā

Maršrutā Ventspils-Rīga darbojas četras neatkarīgas optisko tīklu līnijas.

Attēlā: Optiskā tīkla infrastruktūra Latvijā

Pateicoties modernai IKT infrastruktūrai, Ventspilī un Latvijā kopumā ir viens no labākajiem interneta datu pārraides ātrumiem Eiropā.

Attēlā: Vidējais interneta pieslēguma ātrums – Latvija starp TOP 10 pasaulē


Ikviena IKT uzņēmuma veiksmes atslēga ir kvalificēts personāls. Ventspilī tiek domāts par kvalitatīvu izglītību gan vidēji tehniskajā, gan augstākajā līmenī.  Ventspils Augstskola nodrošina kvalificētu jauno speciālistu apmācību IT, elektronikā, tulkošanā un uzņēmējdarbības vadībā bakalaura, maģistra un doktorantu līmenī. Pieaugušo izglītības jomā IKT apmācību nodrošina Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs un P.i. „Ventspils Digitālais centrs”, vidēji gadā apmācot vairāk kā 1000 iedzīvotāju darbā ar informācijas tehnoloģijām. Pilsētas mācību iestādes ir atvērtas sadarbībai ar uzņēmumiem, lai pilnveidotu un pielāgotu mācību programmas uzņēmumu vajadzībām un specifikai. Šobrīd Ventspilī tiek faktiski būvēts jauns Ventspils Tehnikums, kurš pēc renovācijas un aprīkošanas, būs viens no modernākajiem un lielākajiem profesionālās kompetences centriem Latvijā.

Attēlā: Apmācības Ventspils Augstskolā

Pilsētā aktīvi darbojas Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un tā paspārnē esošais biznesa inkubators un pirmsinkubators, kas ir nozīmīgs atbalsta punkts gan pieredzējušiem, gan jaunajiem IKT uzņēmumiem. Tāpat Ventspilī norisinās IKT entuziastu un speciālistu augstu novērtēti pasākumi kā Garage48, Developers club, u.c., kas kopā ar citiem līdzīgiem pasākumiem arī turpmāk rūpēsies par radošās izaugsmes un iniciatīvas veicināšanu pilsētā.

Attēlā: Garage48 Ventspilī

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorija ir savienota ar vairākiem optiskajiem datu tīkliem un elektroapgādes pieslēgumiem, nodrošinot uzņēmumu darbībai nepieciešamo pieslēgumu jaudu un drošību. Ir izbūvēta papildu elektroapgādes līnija ar 6MW jaudas rezervi jaunām ražotnēm un datu centriem.

Attēlā: Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijas pieslēgumi optiskajiem tīkliem

Attēlā: VATP teritorijas pieslēgumi elektroapgādei


Elektroapgādes drošuma palielināšanai Kurzemes reģionā AS „Augstsprieguma tīkls” šobrīd realizē 330kV elektropārvades līnijas „Kurzemes loks” izbūvi 2 posmos:

  • Grobiņa-Ventspils ir pabeigta
  • Ventspils – Imanta tiks pabeigta 2019.gadā

Kurzemes loka jauno 330 kV elektrolīniju kopējais garums ap 340 km, jauda 800 MW.

Attēlā: Kurzemes loka izbūve Kurzemes reģionā

Kurzemes loka izbūve būtiski paaugstinās elektroenerģijas pārvades tīkla darbības drošumu Kurzemes reģiona elektroapgādē. Avāriju iespējamība pārvades sistēmā samazināsies, turklāt būtiski palielināsies avāriju operatīvas novēršanas iespējas.

Jau šobrīd Ventspils pilsētā darbojas uzņēmumi ar Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, ASV kapitālu.

Attēlā: IKT pakalpojumu sniedzēju skaits Ventspilī (2003-2012.g.)

Pilsētā ir laba kompetence šādās IKT jomās:

  • Mobilās aplikācijas;
  • Programmatūras testēšana;
  • Uzziņu pakalpojumi, zvanu centri, IT atbalsta dienesti, datu centri;
  • IKT ražošana;
  • Kosmosa IT.

IKT uzņēmumu attīstībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tuvāko gadu laikā plānots izbūvēt papildu infrastruktūru un telpas.

Attēlā: Plānotā papildu infrastruktūra IKT uzņēmumiem Ventspils Augsto tehnoloģiju parkāAicinām IKT uzņēmumus izvērtēt iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Ventspilī un izmantot pilsētas piedāvātās priekšrocības.