Ieguvumi no satelīta Venta-1 – pētniekiem, studentiem, radioamatieriem un inženierzinātņu studiju attīstībai

Ieguvumi no satelīta Venta-1 – pētniekiem, studentiem, radioamatieriem un inženierzinātņu studiju attīstībai

Ventspils Augstskolas izstrādātā Latvijas pirmā satelīta Venta-1 izveide palīdzējusi attīstīt un palīdzēs turpmāk attīstīt inženierzinātņu studiju virzienu,  satelīta izveide sniegusi jaunas zināšanas un iespējas pētniekiem un studentiem, kā arī Venta-1 signālu uztveršanā varēs iesaistīties ikviens radioamatieris.

Satelīts Venta-1 uz zemes staciju Ventspils Augstskolā pārraidīs kosmosā uztvertos kuģu automātiskās identifikācijas signālus, fotogrāfijas, kas izdarītas ar satelīta fotokamerām, kā arī telemetrijas datus par paša satelīta sistēmu stāvokli un darbību. Visa šī informācija tiek pārraidīta kodētu digitālu signālu veidā un nav dzirdama vienkāršā uztvērējā. Vienīgā informācija, kas tiek pārraidīta atklāta teksta veidā ir  satelīta bākas signāls. To varēs uztvert jebkurš radioamatieris 437,325 MHz frekvencē. Bākas signāls informē tā uztvērēju, ka šo signālu raida Latvijas satelīts Venta-1, kā arī īsi raksturo satelītu.

Venta-1 projektēšana, izgatavošana un nogādāšana kosmosā notika sadarbības līguma ietvaros starp Ventspils Augstskolu, Brēmenes Lietišķo zinātņu universitāti un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku. Turklāt projekta laikā Ventspils Augstskola ir izveidojusi  radiostaciju, attīstījusi Satelīttehnoloģiju laboratoriju, tikušas organizētas vasaras skolas studentiem satelīttehnoloģiju jomā, ir pieaugusi studējošo interese par inženierzinātni. Šī projekta rezultātā izveidotā infrastruktūra un iegūtās zināšanas jau tiek un arī turpmāk tiks izmantota ne tikai Venta-1 projekta vajadzībām,  bet daudz plašāk – visa inženierzinātņu studiju virziena atbalstam un attīstībai.

Raksts publicēts: www.venta.lv 2017.gada 28.jūnijā