Biznesa atbalsta centrs gatavojas pārcelties uz telpām Pils ielā

Biznesa atbalsta centrs gatavojas pārcelties uz telpām Pils ielā

Ventspils Biznesa atbalsta centrs (BAC) paplašinās, uzsākot darbību Vecpilsētā - Pils ielā 17. Tas kļuvis iespējams, pateicoties sadarbībai starp Ventspils pilsētas domi, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un banku "Citadele". 

Ventspils pilsētas dome piektdien, 15.decembrī, Ekonomikas un budžeta komisijas sēdē atbalstīja BAC 2018. gada budžetu, savukārt dienu iepriekš, 14. decembrī, ikmēneša pasākuma “Biznesa rīts” laikā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks svinīgi parakstīja līgumu ar banku “Citadele” par telpu nomu Pils ielā 17. Jāpiebilst, ka “Biznesa rīts” Pils ielā 17 norisinājās pirmoreiz un bija plaši apmeklēts. Šīs reizes temats bija “Darba devēja atbildība un personas datu drošība”, un to organizēja BAC sadarbībā ar “Europe Direct” Ventspils informācijas centru. 

BAC darbību Pils ielā uzsāks 2018. gadā, un esošajiem un topošajiem uzņēmumiem būs pieejamas gan koprades (co-working), gan individuālā lietojuma telpas. Koprades telpas darbam ikviens interesents aicināts izmantot bez maksas, savukārt individuālās telpas gan Pils ielā 17, gan, kā līdz šim, Inženieru ielā 101, Ventspils Augstskolā, uzņēmēji varēs izmantot ar būtisku pašvaldības atbalstu darbības uzsākšanas fāzē. Iesācējuzņēmumiem, kuru darbības ilgums nepārsniedz trīs gadus, pieejams 50% atbalsts telpu momai, savukārt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem (neatkarīgi no uzņēmuma vecuma) – 100% atbalsts telpu nomai pirmajā gadā un 50% turpmākajos gados. 

Papildus Ventspils pilsētas domes finansējumam telpu iekārtošanai Pils ielā tiks izmantots arī Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) piešķirtais finansējums EUR 5195, ko Ventspils pilsētas pašvaldība saņēma par piedalīšanos KPR un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”, kurā tika atzīta par labāko nominācijā “Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā”. 

Turpmākā mēneša laikā tiks veikta BAC telpu Pils ielā 17 iekārtošana, lai tās jau 23. janvārī atklātu oficiāli. 

Ventspils Biznesa atbalsta centrs sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā Ventspilī, īpaši specializējoties uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru biznesa projektiem. Projektu finansē Ventspils pilsētas dome, un tas īstenots sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.


Raksts publicēts: www.ventspils.lv 2017.gada 19.decembrī