Aizvadīts seminārs “Veiksmes formula pārdošanā”

Aizvadīts seminārs “Veiksmes formula pārdošanā”

27.martā Ventspils Biznesa atbalsta centrā, pils ielā 17, norisinājās Kurzemes plānosanas reģiona un Ventspils Biznesa atbalsta centra rīkotais bezmaksas seminārs "Veiksmes formula pārdošanā". 

Seminārā tika apskatīti vairāki ar pārdošanu saistīti jautājumi: kas jāņem vērā, virzot produktu tirgū, kam jāpievērš uzmanība, izvēršot uzņēmuma darbību eksporta tirgos? Uz tiem un citiem jautājumiem centās atbildēt semināra un uzņēmuma “Pārdošanas skola” vadītājs Jānis Viegliņš.

 

Seminārs tika rīkots diskusiju formā, kas ļāva tā dalībniekiem jebkurā brīdī uzdot sev interesējošus jautājumus. Šo iespēju aktīvi izmantoja Ventspils uzņēmēji, izvēršot plašas diskusijas par sev interesējošām tēmām.

Aktīvi tika diskutēts par efektīvākajiem produktu virzīšanas veidiem tirgū piedāvājot klientiem papildu produktus vai pakalpojumus, tādējādi paplašinot arī paša uzņēmuma piedāvājuma portfeli. J. Viegliņš dalībniekiem uzdeva jautājumus par to darbības jomām, kā arī kāpēc būtu jāizvēlas tieši viņu uzņēmums / piedāvātais produkts, ar ko tas ir īpašs, un kāda tam ir pievienotā vērtība, tādējādi norādot uz precīzu uzņēmuma pozicionēšanas nozīmi, veicinot klientu izpratni par piedāvājumu.

J.Viegliņš dalījās ar savu pieredzi arī eksporta jomā un motivēja semināra dalībniekus aktīvi iesaistīties eksporta tirgos, tādējādi paplašinot sava uzņēmuma darbības rādiusu un iegūstot jaunu pieredzi un klientus.

Seminārs tika rīkots 2014-2020 gada “Interreg V-A Latvija–Lietuva” pārrobežas sadarbības programmas projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”.

Ventspils Biznesa atbalsta centrs sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā Ventspilī, īpaši specializējoties uz informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozaru biznesa projektiem. Projektu finansē Ventspils pilsētas dome, un tas īstenots sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.

Raksts publicēts: www.ventspils.lv 2018.gada 3.aprīlī